مونتاژ کابینت سینک به صورت سریع و استاندارد

کابینت سینک را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت سینک، ابتدا قطعه کف را به یکی از بدنه های یونیت متصل می کنیم

سپس بدنه دیگر را به کف متصل می کنیم

تیرک اول را در جلوی یونیت و بین قطعات بدنه به صورت عمودی قرار می دهیم و پیچ می کنیم

تیرک دوم را در پشت یونیت به صورت عمودی پیچ می کنیم

در پایان تیرک سوم را به صورت عمودی بین بدنه ها و به کف پیچ می کنیم

نکته: علت عمودی نصب شدن تیرک های اول و دوم، وجود فضای کافی برای نصب لگن سینک روی یونیت است

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.7 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP