مونتاژ کابینت ثابت اپن به صورت سریع و استاندارد

کابینت ثابت اپن را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت ثابت اپن، ابتدا قطعه کف را به یکی از بدنه های یونیت متصل می کنیم

سپس بدنه دیگر را به کف متصل می کنیم

تیرک اول را در جلوی یونیت و بین قطعات بدنه قرار می دهیم و پیچ می کنیم

تیرک دوم را در پشت یونیت به صورت عمودی پیچ می کنیم

تیرک سوم را به صورت افقی بین بدنه ها و به تیرک دوم پیچ می کنیم

در ادامه تیرک چهارم را به قطعات بدنه و کف پیچ می کنیم

در ادامه تیرک های وادار را که از قبل به هم پیچ کرده ایم را در محل لازم بین قطعات کف و تیرک اول پیچ می کنیم

سپس تیرک دوبل که از جنس بدنه های یونیت است را به قطعات بدنه و کف و طاق پیچ می کنیم

سپس تیرک دوبل رنگی که از جنس درب ها است را به قطعات کف و طاق و یکی از تیرک های وادار پیچ می کنیم

نکته: در روش کاری استاندارد به جای یک تیرک دوبل سفید و یک تیرک دوبل رنگی از یک قطعه کامل برای پر کردن فضای ثابت استفاده می شود

نکته: بهتر است سوراخ های مربوط به پیم طبقه متحرک قبل از مونتاژ و با دستگاه روی قطعات بدنه ایجاد شود

نکته: بهتر است فضای قرار گیری تیرک های وادار روی طبقه یونیت هنگام برش با دستگاه CNC خالی شود

ما در نرم افزار کابینت کار امکانات کافی و جالبی برای این موضوع در نظر گرفته ایم

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.7 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP