مونتاژ کابینت اپن به صورت سریع و استاندارد

کابینت اپن را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت اپن، ابتدا قطعه کف را به یکی از بدنه های یونیت متصل می کنیم

سپس بدنه دیگر را به کف متصل می کنیم

تیرک اول را در جلوی یونیت و بین قطعات بدنه قرار می دهیم و پیچ می کنیم

تیرک دوم را در پشت یونیت به صورت عمودی پیچ می کنیم

تیرک سوم را به صورت افقی بین بدنه ها و به تیرک دوم پیچ می کنیم

در پایان تیرک چهارم را به قطعات بدنه و کف پیچ می کنیم

نکته: بهتر است سوراخ های مربوط به پیم طبقه متحرک قبل از مونتاژ و با دستگاه روی قطعات بدنه ایجاد شود

ما در نرم افزار کابینت کار امکانات کافی و جالبی برای این موضوع در نظر گرفته ایم

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.6 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP