مونتاژ کابینت کنجی زمینی ال به صورت سریع و استاندارد

کابینت کنجی زمینی ال را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت کنجی زمینی ال، ابتدا قطعه کف را به یکی از بدنه های یونیت متصل می کنیم

سپس بدنه دیگر را به قطعه کف متصل می کنیم

در ادامه تیرک دو طول فارسی پشت را هم به قطعه کف پیچ می کنیم

سپس قطعه طاق را به بدنه ها و تیرک فارسی پیچ می کنیم

قبل از نصب قطعات سه میل پشت قطعه طبقه را داخل یونیت قرار می دهیم

نکته: بهتر است قطعات کف و طاق و طبقه یونیت با دستگاه CNC برش و آماده شوند

نکته: بهتر است سوراخ های مربوط به پیم طبقه متحرک قبل از مونتاژ و با دستگاه روی قطعات بدنه ایجاد شود

ما در نرم افزار کابینت کار امکانات کافی و جالبی برای این موضوع در نظر گرفته ایم

قطعه سه میل پشت را در شیار های موجود در قطعات کف و طاق و بدنه ها قرار می دهیم و به تیرک فارسی منگنه می کنیم

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.7 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP