مونتاژ کابینت کشو به صورت سریع و استاندارد

کابینت کشو را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت کشو، ابتدا بهتر است که قوطی یا باکس کشو ها را مونتاژ کنیم

برای این کار ابتدا قطعه جلوی قوطی کشو را به یکی از بدنه های قوطی کشو پیچ می کنیم

سپس قطعه پشت قوطی کشو را به همان بدنه پیچ خواهیم کرد

در ادامه بدنه دیگر قوطی کشو را به قطعات جلو و پشت قوطی کشو پیچ می کنیم

قطعه سه میل کف قوطی کشو را داخل شیار های قطعات قوطی کشو قرار داده و به قطعه پشت قوطی منگنه می کنیم

در پایان شاسی های ریل ها را روی بدنه های قوطی کشو نصب می کنیم

نکته: بهتر است محل نصب شاسی ریل با دستگاه روی قطعات بدنه ایجاد شود

به تعداد کشو مورد نیاز قوطی کشو ها را مونتاژ و آماده می کنیم و به سراغ مونتاژ یونیت کشو می رویم

ابتدا ریل ها را روی بدنه چپ و بدنه راست یونیت در ارتفاع لازم نصب می کنیم

انجام این کار باعث می شود تا بعد از مونتاژ یونیت مجبور به تحمل سختی نصب ریل ها روی یونیت نباشیم

ما در نرم افزار کابینت کار امکانات کافی و جالبی برای این موضوع در نظر گرفته ایم

در ادامه یکی از بدنه های یونیت را به قطعه کف یونیت پیچ می کنیم

سپس بدنه دیگر را به قطعه کف یونیت متصل می کنیم

قطعه سه میل پشت یونیت را در شیار های قطعات قرار می دهیم

تیرک پشت یونیت که نوار نشده را بین قطعات بدنه چپ و راست قرار داده و پیچ می کنیم

سپس تیرک دوم را به طوری که لبه ی نوار شده آن به سمت جلوی یونیت باشد بین بدنه های یونیت پیچ می کنیم

در آخر تیرک سوم را در جلوی یونیت قرار داده و پیچ می کنیم

نکته: بهتر است قوطی کشو ها تا هنگام نصب روی یونیت قرار داده نشوند

این کار باعث می شود که در جا به جایی های متعدد تا هنگام نصب، هم وزن یونیت برای حمل کمتر باشد و هم فشار وارد شده به یونیت هنگام حمل باعث جا به جایی ریل ها روی بدنه یونیت یا بدنه قوطی کشو نشود

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.6 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP