مونتاژ کابینت کاور پکیج به صورت سریع و استاندارد

کابینت کاور پکیج را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت کاور پکیج، ابتدا یکی از قطعات تیرک را به یکی از بدنه های یونیت متصل می کنیم

سپس بدنه دیگر را به قطعه تیرک متصل می کنیم

در ادامه تیرک دوم را بین دو بدنه قرار داده و پیچ می کنیم

تیرک های سوم و چهارم را به همین ترتیب بین بدنه ها پیچ می کنیم

نکته: تیرک های اول و دوم به صورت عمودی و برای نصب یونیت به دیوار مونتاژ می شوند و تیرک های سوم و چهارم به صورت افقی به جلوی یونیت متصل می شوند

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.7 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP