مونتاژ کابینت آبچکان به صورت سریع و استاندارد

کابینت آبچکان را به روش زیر مونتاژ می کنیم

برای مونتاژ کابینت آبچکان، ابتدا قطعه طاق را به یکی از بدنه های یونیت متصل می کنیم

سپس سه میل پشت یونیت را در شیار قطعه بدنه و قطعه طاق قرار می دهیم

سپس بدنه دیگر را به طاق متصل می کنیم

در ادامه قطعه فیتینگ را به یونیت متصل می کنیم

سپس قطعه تیرک پشت یونیت را در قسمت انتهای قطعات بدنه پیچ می کنیم

و در پایان قطعه طبقه ثابت را در محل مورد نیاز پیچ خواهیم کرد

نکته: بهتر است قطعه تیرک دوبل، که برای نصب درب به قطعه طبقه متصل می شود را از قبل به طبقه پیچ کرده باشیم

نرم افزار کابینت کار

نرم افزار تخصصی آنالیز کابینت

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار آنالیز کابینت
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 9.7 ارتقاء پیدا کرده است

نرم افزار بهینه ساز برش پنیاک

نرم افزار تخصصی بهینه ساز برش پنیاک

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

قدرتمند ترین نرم افزار بهینه سازی برش
کاملا ایرانی با افتخار

به ورژن 4.5 ارتقاء پیدا کرده است

پلاگین قدرتمند کابینت کار برای اسکچاپ

پلاگین کابینت کار برای اسکچاپ

محصولی دیگر از وبسایت کابینت کار

پلاگین قدرتمند رسم یونیت های کابینت در اسکچاپ
کاملا ایرانی با افتخار

از اسکچاپ ورژن 2019 به بالا

Copyright © 2024, AMP